Turismi digimentorlus koos digitaliseerimise teekaardiga.

Autor: Elo Gaver

Digitaliseerimise olulisust ettevõtte tõhusaks toimimiseks on võimatu alahinnata.

Ka väikeettevõtted jõuavad mingil hetkel punkti, kus tuleb tõdeda, et jagatud Exceli-failist jääb väheks. Aastaid on digitaliseerimisega seotud küsimuste lahendamiseks olnud võimalik osa võtta Digitaliseerimise meistriklassist, mis on kolmekuuline programm ettevõtte digitaliseerimise plaani koostamiseks ja esimeste sammude tegemiseks koos mentorist juhendajaga. Lisaks on digitaliseerimisest huvitatud organisatsioonidel võimalik ise ühendust võtta sobivat ärinõustamist pakkuva agentuuriga.

Nüüdsest on turismiettevõtetel võimalik saada digimentorluse teenus kuni viieks kuuks. Selliselt saab ettevõte jätkata oma igapäevatööd, kuid vajadusel kontakteeruda sobivaima mentoriga, et lahendada esile kerkinud probleeme ja seada uusi sihte.

Digimentorluse käigus valmib ka digitaliseerimise teekaart, mis on hädavajalik dokument EAS-i digipöörde toetuse taotlemiseks.

Uuest teenusest saad täpsema ülevaate Puhka Eestis kodulehelt siin.