AASTAST

2002

Meie meeskond on tegelenud ärinõustamisega juba alates aastast 2002. Viimased kuus aastat oleme spetsialiseerunud äriprotsesside arendamise ja digitaliseerimise nõustamisele.

Oleme aidanud äriprotsesse arendada kümnetes tööstus- ja teenussektori ettevõtetes, samuti avalikus sektoris. Meie inseneride poolt on välja töötatud äriprotsessid täna kasutusel olevas Tallinna Linna Puuetega Inimeste Transpordi Infosüsteemis (PIT 2) ja mitmetes teistes avaliku sektori infosüsteemides.

Alati saab areneda kiiremini kui sa arvad.

Meg Whitman

Järgmised 10 aastat on IT peafookuses ettevõtete transformeerimine.

Aaron Levie

Äri pikaajalisuse eelduseks on võimekus ennast uuendada.

Satya Nadella

Selgelt kõige atraktiivsemaks võimaluseks ettevõtetele on sisemiste protsesside digitaliseerimine.

Jack Welch

Järgmise 10 aasta jooksul digitaliseeritakse peaaegu kõik.

Satya Nadella

Digitaalne strateegia on hädavajalik, et olla tulevikuks valmis.

PwC

Digiwise’i eelised:

  • Oleme orienteeritud tulemustele. Võtame töösse vaid projekte, kus me teame, et suudame kliendi probleemid efektiivselt ja tõhusalt ära lahendada.
  • Pikaajaline (enam kui 17 aastat) kogemus ärinõustamise valdkonnas, mis võimaldab meil digitaliseerimisprojektide väljatöötamisel mõista ärikliendi vajadusi ja piiranguid.
  • Me ei ole ühegi süsteemi ega lahenduse edasimüüjad. Meie puhul puudub huvide konflikt, soovitame oma klientidele alati just neile kõige sobivamaid lahendusi.
  • Tegeleme pidevalt enda harimise ja koolitamisega, et olla kursis parimate praktikate ja uuemate arengutega protsessiarendamise ja digitaliseerimise valdkondades. Oleme osalenud mitmetel koolitusreisidel ja seminaridel erinevates riikides, loeme erialakirjandust, tutvume erinevate materjalidega. Meie eesmärgiks on olla oma valdkonna parimaks tegijaks lähiregioonis.

Portfoolio

Järgnevalt mõningad kliendid, keda oleme protsessiarenduses ja digitaliseerimises viimase kuue aasta jooksul nõustanud.

2023
Digitaliseerimise Teekaardi koostamine

EAS-i Ettevõtete digipöörde toetuse taotluse koostamine

2023
Digitaliseerimise Teekaardi koostamine

2023
Digitaliseerimise Teekaardi koostamine

EAS-i Ettevõtete digipöörde toetuse taotluse koostamine

2023
EAS-i Ettevõtete digipöörde toetuse taotluse koostamine

2023
Digitaliseerimise Teekaardi koostamine

2023
Digitaliseerimise Teekaardi koostamine

2023
Digitaliseerimise Teekaardi koostamine

2023
Digitaliseerimise teekaardi koostamine

2022
Digitaliseerimise Teekaardi koostamine

2022
Digitaliseerimise Teekaardi koostamine

2022
“Digitaliseerimine ettevõttes” koolituse läbiviimine

2022
“Digitaliseerimine VKE-des” koolituse läbiviimine

2022
Smart City innovatsiooniprojektide hindamine

2022
Digitaliseerimise Teekaardi koostamine

Raha kaasamine KIKi Ettevõtete Ressursitõhususe programmist

2022
Digitaliseerimise Teekaardi koostamine

2022
Raha kaasamine EAS Ettevõtete Digipöörde toetusprogrammist

Digitaliseerimise teekaardi täiendamine

Tehisintellektilahenduste kasutusele võtmise valmisoleku analüüs

Digitaliseerimisealase koolituse läbiviimine

2022
Digitaliseerimise Teekaardi koostamine

Tehisintellektilahenduste kasutusele võtmise valmisoleku analüüs

2022
Digitaliseerimise Teekaardi uuendamine

Tehisintellektilahenduste kasutusele võtmise valmisoleku analüüs

2022
AI mõiste defineerimine Eesti tööstusettevõtete kontekstis

2022
AI-arendusmaratoni tehniline hindamine

2022
Tehisintellektilahenduste kasutusele võtmise valmisoleku analüüs

2022
Digitaliseerimise Teekaardi koostamine

2022
Tehisintellektilahenduste kasutusele võtmise valmisoleku analüüs

2022
Digitaliseerimise Teekaardi koostamine

2022
Digitaliseerimise Teekaardi koostamine

2022
Digitaliseerimise Teekaardi koostamine

2022
Tehisintellektilahenduste kasutusele võtmise valmisoleku analüüs

2022
Tehisintellektilahenduste kasutusele võtmise valmisoleku analüüs

2022
Tehisintellektilahenduste kasutusele võtmise valmisoleku analüüs

2022
Tehisintellektilahenduste kasutusele võtmise valmisoleku analüüs

2022
Tehisintellektilahenduste kasutusele võtmise valmisoleku analüüs

2021
EAS-i arenguprogrammi taotluse koostamine

ERP-i kasutusele võtmise lähteülesande koostamine

2022
Tehisintellektilahenduste kasutusele võtmise valmisoleku analüüs

2022
ERP-i kasutusele võtmise lähteülesande koostamine

2022
Digitaliseerimise Teekaardi koostamine

2021-2022
Ärinõustamine

2021
Raha kaasamine KIK-i Ettevõtete Ressursitõhususe programmist

2021
Tootearendusprojekti elluviimiseks raha kaasamine

2021
Digitaliseerimisealase meeskonnakoolituse elluviimine

2021
Digitaliseerimisealane nõustamine

2022
Tehisintellektilahenduste kasutusele võtmise valmisoleku analüüs

2021
Uue toote väljaarendamise plaani koostamine
EAS-i Norra toetuse kaasamine

2021
TTJA äriprotsesside analüüs ja kasutusmugavuse tõstmine

2021
Digiauditi läbiviimine
ISO kvaliteedistandardi juurutamise nõustamine

2021
EAS-i Norra toetuse kaasamine

2021
EAS-i Norra toetuse kaasamine

2017-2020
VPP projekti juhtimine

2016
Projektijuhtimine tarkvõrgu platvormi arendamiseks

2015- 2016
Off Grid projekti juhtimine

2020
Digiauditi läbiviimine

2020
Digitaliseerimisprojekti läbiviimine

2019
Digidiagnostika läbiviimine

2017 – 2018
Ettevõtte äriprotsesside arendamine

2022
Norra Green ICT taotluse koostamine

2021
Tehisintellektilahenduste kasutusele võtmise valmisoleku analüüs

2020
Digiauditi läbiviimine

2019
Saarepuidu töötlemise tootmise ümberkorraldamise projekti ettevalmistamine.
Ressursitõhusa höövli soetamise ettevalmistamine.

2017
Ressursisäästu ja automatiseerimise investeeringuprojekti ettevalmistamine