AASTAST

2002

Meie meeskond on tegelenud ärinõustamisega juba alates aastast 2002. Viimased kuus aastat oleme spetsialiseerunud äriprotsesside arendamise ja digitaliseerimise nõustamisele.

Oleme aidanud äriprotsesse arendada kümnetes tööstus- ja teenussektori ettevõtetes, samuti avalikus sektoris. Meie inseneride poolt on välja töötatud äriprotsessid täna kasutusel olevas Tallinna Linna Puuetega Inimeste Transpordi Infosüsteemis (PIT 2) ja mitmetes teistes avaliku sektori infosüsteemides.

Digiwise’i eelised:

  • Oleme orienteeritud tulemustele. Võtame töösse vaid projekte, kus me teame, et suudame kliendi probleemid efektiivselt ja tõhusalt ära lahendada.
  • Pikaajaline (enam kui 17 aastat) kogemus ärinõustamise valdkonnas, mis võimaldab meil digitaliseerimisprojektide väljatöötamisel mõista ärikliendi vajadusi ja piiranguid.
  • Me ei ole ühegi süsteemi ega lahenduse edasimüüjad. Meie puhul puudub huvide konflikt, soovitame oma klientidele alati just neile kõige sobivamaid lahendusi.
  • Tegeleme pidevalt enda harimise ja koolitamisega, et olla kursis parimate praktikate ja uuemate arengutega protsessiarendamise ja digitaliseerimise valdkondades. Oleme osalenud mitmetel koolitusreisidel ja seminaridel erinevates riikides, loeme erialakirjandust, tutvume erinevate materjalidega. Meie eesmärgiks on olla oma valdkonna parimaks tegijaks lähiregioonis.

Portfoolio

Järgnevalt mõningad kliendid, keda oleme protsessiarenduses ja digitaliseerimises viimase kuue aasta jooksul nõustanud.

2021
Digitaliseerimisealase meeskonnakoolituse elluviimine

2021
Digitaliseerimisealane nõustamine

2021
Uue toote väljaarendamise plaani koostamine
EAS-i Norra toetuse kaasamine

2021
TTJA äriprotsesside analüüs ja kasutusmugavuse tõstmine

2021
Digiauditi läbiviimine
ISO kvaliteedistandardi juurutamise nõustamine

2021
EAS-i Norra toetuse kaasamine

2021
EAS-i Norra toetuse kaasamine

2017-2020
VPP projekti juhtimine

2016
Projektijuhtimine tarkvõrgu platvormi arendamiseks

2015- 2016
Off Grid projekti juhtimine

2020
Digiauditi läbiviimine

2020
Digitaliseerimisprojekti läbiviimine

2019
Digidiagnostika läbiviimine

2017 – 2018
Ettevõtte äriprotsesside arendamine

2020
Digiauditi läbiviimine

2019
Saarepuidu töötlemise tootmise ümberkorraldamise projekti ettevalmistamine.
Ressursitõhusa höövli soetamise ettevalmistamine.

2017
Ressursisäästu ja automatiseerimise investeeringuprojekti ettevalmistamine

2019
Digidiagnostika läbiviimine

2019
Digidiagnostika läbiviimine

2013
Arenguplaani koostamine, arendustoetuse kaasamine

2020
Protsessiarendus ja digitaliseerimine
Hooldusjuht OÜ-s

2017-2018
Kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamine

2018
Arenguplaani väljatöötamine

2017-2018
Kohalike start-up ettevõtete ärinõustamine

2016
Puuetega inimeste transpordi infosüsteemi lähteülesande koostamine

2016
Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi loomise äri- ja eelanalüüs

2016
Äriprotsesside analüüs Terviseameti järelevalve infosüsteemi ja järelevalve­ametniku töökoha loomiseks

2015
Taotluse koostamine H2020 SME Instrument teise faasi

2014
H2020 LEIT taotluse koostamine

2014
Äriplaani koostamine investeeringu kaasamiseks

2016
Nutika Spetsialiseerumise rakendusuuringu ettevalmistamine

2016
Finantsanalüüside hindamine

2014 – 2016
Nelja erineva ettevõtte Commercial Due Diligence läbiviimine.

2014
Turuanalüüsi läbiviimine

2020
Digiauditi läbiviimine

2015
Turismiinfosüsteemi majandusanalüüs

2015
Horizon Twinning projekti koostamine

2015
Äriarendusteenuse pakkumine

2018
Tootearendusplaani koostamine multikomponentse agaroostableti elektroforeesi geeli valmistamiseks

2018-2019
Tegevuskava koostamine Balti mängutööstuse käivitamiseks

2021
Digiauditite konsultatsioon

2015
H2020 SME instrumendi projekti nõustamine

2016
Digitaalse lastemänguväljakute süsteemi projekti ettevalmistamine

2016
Arendusosaku taotluse koostamine

2016
Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamise projekti ettevalmistamine

2016
Ettevõtte arenguplaani ja EAS-i taotluse koostamine

2016
Ettevõtte arenguplaani ja EAS-i taotluse koostamine

2015
Horizon 2020 taotluse ettevalmistamine

2016-2018
Targa elektroonika ekspordiklastri käivitamine

2017
Kasvustrateegia väljatöötamine
Finantseerimisallikate analüüs termodesoprtsiooniseadme soetamiseks

2020
Hotell Saaremaa digitaliseerimise projekti nõustamine

2016
Äriplaani koostamine

2019
Toodete ja teenuste strateegia ja kommertsialiseerimise kava nõustamine

2018
Arenguplaani koostamise nõustamine

2017
Hinnastamismudeli väljatöötamine

2016
Energia- ja ressursitõhususe saavutamise projekti ettevalmistamine

2017
Viljandi Linnavalitsuse kolme teenuse analüüs, proaktiivseks disainimine ja prototüüpimine