Digiwise’i meeskonnal on pikaajaline kogemus tootmis- ja äriprotsesside optimeerimises ja digitaliseerimises

Meie meeskond on tegelenud ärinõustamisega juba alates aastast 2002. Viimased kuus aastat oleme spetsialiseerunud äriprotsesside arendamise ja digitaliseerimise nõustamisele.

AASTAST

2002

Teenused analüüsist juurutamiseni

Digiauditite läbiviimine

  • Protsesside põhjalik kaardistamine
  • Digitaliseerimise Teekaardi koostamine
  • Digitaliseerimis- ja automatiseerimisinvesteeringute mõju hindamine

Äriprotsesside arendamine ja digitaliseerimine

  • Ettevõtte äriprotsesside kitsaskohtade ja probleemidekaardistamine ja analüüs
  • Protsesside efektiivistamiseks vajalike IT-lahenduste ja teiste investeeringute detailne kirjeldamine ja mõju analüüsimine

Projektide elluviimine ja robotiseerimine

  • Digitaliseerimisprojektide elluviimine ja digilahenduste juurutamine
  • Projektitaotluste koostamine digitaliseerimise, automatiseerimise ja robotiseerimise projektidele.
  • Robotiseerimisauditite teostamine tööstusele (viime ellu koostöös partneritega)
Lauri Antalainen
Lauri Antalainen

Lauri
Antalainen

JUHTIVKONSULTANT

Ettevõtte juhtivkonsultant Lauri Antalainen on alates aastast 2002 nõustanud enam kui 50 ettevõtet äriarenduse teemadel. Lauri on omandanud MSc Cum Laude kraadi Äriinfotehnoloogia erialal TalTechis, Lauri magistritöö protsessiarendusest töötleva tööstuse ettevõttes tunnistati TalTechi parimaks magistritööks Infoühiskonna kategoorias. Lauri on esinenud mitmetel seminaridel ja konverentsidel, kus on rääkinud protsessiarendamisest ja digitaliseerimisest.

Millest
alustada?

Esimese sammuna võtke palun meiega ühendust. Kirjeldage ettevõtte suurust, tegevusala ning praegust tegevusloogikat. Seejärel anname hinnagu, kuidas ja kas saame teile abiks olla.

OÜ Digiwise – +372 502 6333 – info@digiwise.ee