Digitaliseerimise Teekaartide koostamine

  • Protsesside põhjalik kaardistamine
  • Digitaliseerimise Teekaardi koostamine
  • Digitaliseerimis- ja automatiseerimisinvesteeringute mõju hindamine

Äriprotsesside arendamine ja digitaliseerimine

  • Ettevõtte äriprotsesside kitsaskohtade ja probleemidekaardistamine ja analüüs
  • Protsesside efektiivistamiseks vajalike IT-lahenduste ja teiste investeeringute detailne kirjeldamine ja mõju analüüsimine

Projektide elluviimine ja robotiseerimine

  • Digitaliseerimisprojektide elluviimine ja digilahenduste juurutamine
  • Projektitaotluste koostamine digitaliseerimise, automatiseerimise ja robotiseerimise projektidele.
  • Robotiseerimisauditite teostamine tööstusele (viime ellu koostöös partneritega)

Millest
alustada?

Esimese sammuna võtke palun meiega ühendust. Kirjeldage ettevõtte suurust, tegevusala ning praegust tegevusloogikat. Seejärel anname hinnagu kuidas ja kas saame teile abiks olla.

OÜ Digiwise – 502 6333 – info@digiwise.ee