Kontaktandmed

OÜ DIGIWISE

Tallinna kontor
Maakri 19/1
Tallinn 10145
Estonia
info@digiwise.ee

Tallinna kontori asukoht

Digiwise’i tiim

Lauri Antalainen

Lauri
Antalainen

PARTNER, JUHTIVKONSULTANT
+372 502 6333
lauri.antalainen@digiwise.ee

Olga
Luštšik

VANEMKONSULTANT
5010502
olga.lustsik@digiwise.ee

Ingrid Prinsthal

Ingrid
Prinsthal

VANEMKONSULTANT
504 2986
ingrid.prinsthal@digiwise.ee

Tomi
Meitus

KONSULTANT
512 4508
tomi.meitus@digiwise.ee

Kai
Poopuu

KONSULTANT
526 6117
kai.poopuu@digiwise.ee

Lauri Antalainen
Lauri Antalainen

Lauri
Antalainen

JUHTIVKONSULTANT

Ettevõtte juhtivkonsultant Lauri Antalainen on alates aastast 2002 nõustanud enam kui 50 ettevõtet äriarenduse teemadel. Lauri on omandanud MSc Cum Laude kraadi Äriinfotehnoloogia erialal TalTechis, Lauri magistritöö protsessiarendusest töötleva tööstuse ettevõttes tunnistati TalTechi parimaks magistritööks Infoühiskonna kategoorias. Lauri on esinenud mitmetel seminaridel ja konverentsidel, kus on rääkinud protsessiarendamisest ja digitaliseerimisest.

Olga
Luštšik

VANEMKONSULTANT

Olga Luštšik on Digiwise OÜ vanemkonsultant, kellel on ulatuslikud kogemused erinevate sektorite ettevõtete digitaliseerimise nõustamisel ning tarkvara arendusprojektide elluviimisel. Olga poolt läbi viidud digitaliseerimisalased projektid hõlmavad olemasolevate protsesside kaardistamist, kitsaskohtade väljatoomist, protsesside standardiseerimist,  digitaliseerimis- ja automatiseerimislahenduste väljatöötamist, ERP-infosüsteemide valikuprotsessi ning ka detailsete tegevusplaanide koostamist.

Olgal on magistrikraad ärijuhtimises (cum laude) ning ta valdab vabalt eesti, inglise ja vene keelt. Varasem kogemus IT-tootearenduse juhtimisel on andnud Olgale tugeva vundamendi aitamaks organisatsioonidel leida just nende vajadustele vastavad tarkvaralahendused ning optimeerimaks oma äriprotsessid digitaalse transformatsiooni kaudu.

Ingrid Prinsthal
Ingrid Prinsthal

Ingrid
Prinsthal

VANEMKONSULTANT

Vanemkonsultant Ingrid Prinsthal on varasemalt töötanud mitmetel juhtivatel ametikohtadel turunduse- ja ettevõtte arenduse valdkonnas. Ingrid on enam kui kümme aastat andnud erinevates ülikoolides loenguid, esinenud seminaridel ja konverentsidel ettevõtte protsesside, strateegiliste printsiipide ja turundusalaste ettekannetega. Ingrid on omandanud TalTechi IT teaduskonnas magistrikraadi Digimuutused ettevõttes erialal. Varasemast on tal magistrikraad Tartu Ülikooli Majandusteaduskonnast.

Tomi
Meitus

KONSULTANT

Tomi tegeleb Digiwise-s avalike toetusprogrammi projektide koostamisega. Ta on varasemalt töötanud finantstehnoloogia ja infotehnoloogia valdkondades erinevatel ametikohtadel. Enne Digiwise-ga taasliitumist, tegutses Tomi Wise-s igapäevaselt mahukate protsessiparenduse ja teenuste laiendamise projektidega. Ta omandab Estonian Business Schoolis bakalaureusekraadi ettevõtluse ja ärijuhtimise erialal ning on õppinud Prantsusmaal KEDGE Business Schoolis juhtimise erialal.

Kai
Poopuu

KONSULTANT

Kai hoole all on Digiwise-s ERP-i alased juurutustööd klientide juures ning Digiwise-i raamatupidamine. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis kasvatusteadust ning täiendanud ennast majandusarvestuse ja majandusõiguse alal.