Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE pakub tehisintellekti rakendamise otstarbekuse nõustamisteenust tööstusettevõtetele.

Autor: Elo Gaver

Teadus- ja ärilinnak Tehnopol viis läbi riigihanke leidmaks partnereid, kes pakuksid tööstusettevõtetele tehisintellekti rakendamise otstarbekuse nõustamisteenust. Uuteks partneriteks valiti Proud Engineers OÜ, Lean OÜ, Net Group OÜ ja Digiwise OÜ – seega võib öelda, et tehisintellekti rakendamise otstarbekust nõustavad pikaaegse kogemusega eksperdid. Digiwise on sel teemal soovitusi jaganud juba rohkem kui kümnele ettevõttele ning osad neist on tänaseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi toel oma pilootprojektide jaoks ka toetuse saanud.

Peamiselt on nõustamisteenus mõeldud väike- ja keskmise suurusega Eesti tootmisettevõtetele, mis tootlikkuse suurendamise nimel soovivad erinevatesse tootmisprotsessidesse kaasata tehisintellekti kompetentsi. Nõustamisteenuse raames valmib ettevõttele raport, milles on kaardistatud nende tugevused, nõrkused ning võimekus tehisintellekti rakendamiseks.

Raport annab selge ülevaate tehisintellekti lahenduste rakendamise võimalikkusest ja otstarbekusest ning saadud tulemustele tuginedes on ettevõttel täiendava rahastuse leidmiseks võimalus pöörduda nii AIRE nõustamisteenuste kui Tehnopoli poole.

Leping nõustamisteenuse pakkumiseks on sõlmitud kuni 2025. aastani ning nõustamisteenusele saab registreerida siin.