Stardib viimane omalaadne Digitaliseerimise meistriklass!

Autor: Elo Gaver

Digitaliseerimine on elusorganism, mis on ettevõttes kogu aeg olemas ja on kogu aeg vajalik. Seda enam on oluline, et ettevõte teadvustaks, kuidas erinevad digitaliseerimise osad projektideks lahti võtta, vajalikud etapid kirja panna ja kui tähtis on, et seda kõike keegi ka juhiks. Ainult niimoodi on kindel, et ettevõttes toimuv digitaliseerimine liigub õigeid tarkvaralisi lahendusi kasutades ettevõttele vajalikus suunas.

Digitaliseerimise meistriklassi programmi kokkupanijad ja mentorid Roman Zahharov, Lauri Antalainen ja Juhan Pukk tutvustasid kevadel startivat kursust tunniajasel veebiseminaril. Lisaks alguses kõlanud digitaliseerimise ja elusorganismi võrdlusele oli juttu oma ettevõttele sobivate ärilahenduste leidmisest, protsesside automatiseerimisest ja õigete andmete kogumisest.

Ettevõttes toimuv digitaliseerimise projekti kolmnurk on võrdkülgne – see tähendab, et kui tarnija või klient ei panusta ärilahenduse projekti edusse, on terve projekt läbikukkunud. Kurb statistika näitab, et 75% kasutusse võetud ärilahendustest kukub läbi! See ei tähenda, et lahendus oleks halb, vaid näitab kui oluline on enda ettevõtte jaoks sobiva lahenduse leidmine.

Digitaliseerimisel ainult digitaliseerimise pärast siiski mõtet ei ole. Seminaril toonitati lihtsaid samme, mida iga ettevõte saab ära teha juba enne ekspertide kaasamist. Selle asemel, et ettevõttesiseselt  kasutada lugematut hulka suhtluskanaleid, leppige kokku ühes suhtluskanalis ja teemapõhisuses (mitte isikutepõhisuses), et failinimed on kindla ülesehitusega, et erinevate protsesside jaoks on kindlad kontrollnimekirjad ja palju muud.

Mida teha andmetega? Milliste andmete kogumine on mõistlik? Kuulda sai erinevaid näiteid elust enesest, kuidas ebapiisavate andmete tõttu jääb tegemata lisamüük; kuidas mõnikord on vaja raamatupidajal internetist kliendi kohta arve jaoks vajalikku infot otsida ja kuidas lõpuks helistab logistik küsimusega, kuhu ja millal kauba tuua saab.

Kõik need ja paljud muud teemad võetakse Digitaliseerimise meistriklassi kursuse jooksul põhjalikult läbi. Lisaks on igal osaleval ettevõttel kogemustega mentor, kes on ettevõttega kursuse algusest lõpuni. Mentori abiga leitakse igas ettevõttes üles „pudelikael“ – see, mille digitaliseerimine on vajalik ja võimalik. Digiwise OÜ on meistriklassis esindatud kolme mentoriga: Lauri Antalainen, Olga Luštšik ja Ingrid Prinsthal.

Kui loetu tekitas huvi, siis kevadise Digitaliseerimise meistriklassi registreerimine lõpeb 07.02.2024.
Lisainfo ja registreerimine on siin: Digitaliseerimise meistriklass – EASi ja KredExi ühendasutus