Riigikohtu eripreemia kaasuskonkursil osalemise eest.

Autor: Elo Gaver

Juba teist aastat järjest osales Miina Härma Gümnaasiumi õpilane Geia Rõivas Riigikohtu kaasuskonkursil ja pälvis oma hea töö eest tunnustuse. Sedapuhku toodi välja õpilase algupärast mõttekäiku ja tema iseseisvust kaasuse lahendamisel. Õpilase tööd juhendas Digiwise-i juhiabi Elo Gaver, kes igapäevatöös hoopis õpetajana klassi ees seisab.

Riigikohus pakub õpilastele põnevat võimalust asetada end kohtumõistja rolli andes neile lahendamiseks elust enesest inspireeritud kaasusi. Lahendada saab nii haldus-, karistus- kui ka tsiviilkaasusi ja võimalus on esitada nii kirjalik kohtulahend kui ka loovas vormis töö. Geia Rõivas lahendas kirjaliku kohtulahendi vormis tsiviilkaasuse. Riigikohtule esitati üle 70 töö, millest žürii ette jõudis veidi üle 40 kaasuse. Žüriiliikmed tõid välja õpilaste küpsust kaasuste lahendamisel ning kuigi soovituslik on juhinduda eelkõige Eesti Vabariigi põhiseadusest, esitatakse igal aastal hulganisti töid, milles otsuse langetamisel ka spetsiifilisemalt erinevaid seaduseid aluseks on võetud.

Juhendajal on seega keeruline roll suunata, vajadusel juhtida tähelepanu vigadele, tõmmata õpilane tagasi kõige olulisema juurde, jäädes ise siiski tagaplaanile – konkurss on õpilastele ja õpilase enda väärtushinnangud ja õiglustunne ei või töö käigus ära kaduda. Lisaks parimate tööde hulka jõudmisele, on juhendajal ka siiras rõõm õpilase arengu ja võimaluste  jälgimisest. Eelmisel aastal saadud tunnustusest on õpilane juba võitnud – osaletud on töövarjupäeval nii Justiitsministeeriumis kui ka Harju Maakohtus.