Praktiline kogemus: personalihalduse rakendus – Kohviku näitel.

Autor: Olga Luštšik

Tugiprotsesside digitaliseerimine on paljudes ettevõtetes jäänud tahaplaanile, kuna esiplaanil on kiireloomulised põhiprotsessid. Üheks selliseks alatähtsustatud valdkonnaks on sageli personalihaldus. Töötajate andmed –  lepingud, failid, koolitustõendid, ankeedid ja isiklikud märkmed, võivad olla hajutatud erinevatesse Exceli tabelitesse. See loob kaose, kus puudub selge ülevaade ja on keeruline teha statistikat või hallata puhkuseavaldusi.

Uute töötajate sisseelamise protsess võib samuti olla ebatõhus, kui IT-alased ettevalmistused jäävad viimasele hetkele.

Kuigi personalihalduse rakendused võivad olla lahenduseks, on need tihti kallid ja kohmakad. Meie aga näitame, kuidas ise luua sobiv lahendus.

Demonstreerime videos, kuidas väljamõeldud Kohviku äri suudab digitaliseerida värbamise ja personalihalduse protsesse, tuues suurt kokkuhoidu sisemises tööajas ning pakkudes töötajatele mugavat lahendust igapäevatoiminguteks.

Tutvustame videos järgmisi low-code/no-code lahendusi:

  1. 1. Kodulehe loomine Durable rakenduses;
  2. 2. Tutvu väljamõeldud Kohviku kodulehega siin;
  3. 3. Airtable rakendus;
  4. 4. Google Docs lepingumalli loomiseks;
  5. 5. Google Sheets töölepingusse vajalike andmete talletamiseks;
  6. 6. Tutvuge väljamõeldud Personalihalduse rakendusega siin;

Vaadake järgnevaid videoid saamaks inspiratsiooni nende tööriistade rakendamises oma ettevõttes. 

Video 1: Värbamise teekond.

Video 2: Ettevalmistused töösuhte alustamiseks töötajaga.

Video 3: Dokumentide süstematiseerimine.

Video 4: Puhkuste korraldus.

Video 5: Aruanded ja statistika.

Praktiline Kogemus on meie artiklite sari, mis valgustab Low-Code/No-Code (LCNC) tarkvara kasutamise eeliseid ettevõtte protsesside digitaliseerimisel. Digitaalsete lahenduste loomine ei nõua alati IT-spetsialisti sekkumist – nüüdsest on see jõukohane ka ilma programmeerimisoskusteta!