Latitude59 STARTER Spring Demo Day.

Autor: Elo Gaver

Mai lõpus toimus Tallinnas järjekordne Latitude59 üritus. Sedapuhku oli tegemist finaalüritusega, kus valiti välja parimad ideed STARTER Spring 2023 Demo Day osalejate hulgast.

Hindamisele tulid ideed STARTER Tallinn ja Tartu eelüritustelt ning finalistid võistlesid STARTER Eesti Grand Prix nimel, mis sisaldas endas ka SHIFT Business Festivali külastusepääset Soomes. Esikoha viis koju UpIt, kes pakub riigile ja suurettevõtetele lahendust brändirõivaste ja muude reguleeritud tekstiilijäätmete käitlemiseks ringmajanduse põhimõttel. Lauri Antalainen osales üritusel žüriiliikmena.

Üritus korraldati ettevõtluse ja ettevõtlushariduse toetamiseks kõikidel haridustasanditel ning seda rahastas Euroopa Sotsiaalfond.